มิถุนายน 23, 2022 | 1,002 views

มาเที่ยวเมืองอุบลฯ ยลต้นเทียนงามๆ

บ่ได้มาเว้ามาคุยกับพี่น้องป้องปายมาดนเติบแล้ว จักแม่นยากอีหยังดอกบ่อยากโทษ “บักโควิด” กะสิได้โทษมันนี่หล่ะ ไปไสมาไสกะแม่นยากหลายน้อพี่น้อง แม้นว่าตอนนี้ทางราชการเพิ่นสิประกาศว่า มันลดลงแล้ว มันสิเป็นโรคประจำถิ่นคือกันกับไข้หวัด ไผบ่เคยเป็นสิบ่ทันสมัย พะนะ! มันแม่นอยู่บ้อพี่น้องว่า ผู้ข้าคือมาย้านแท้น้อบ่อยากพบอยากพ้อแหล่ว ขนาดบ่เป็นกะยังนอนหนาวอยู่ผู้เดียว คันติดบักโควิดมาสิบ่แม่นปานตายพุ้นบ้อ คือสิบ่มีไผมากายใกล้นั้นตี้ล่ะ

เดือนกรกฎาคมนี้ อุบลราชธานี ทางบ้านอาวทิดหมูเพิ่นกะสิมีงานใหญ่เด้อพี่น้อง บ่ได้จัดมา 2 ปีแล้ว ปีนี้จัดได้คักแหน่ ยิ่งใหญ่ ตระการตา คือเก่านั่นแหล่ว มาเบิ่งนำกันเด้อครับ “๑๒๑ ปี ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา” มาเด้อมาม่วนนำกัน ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ งานประเพณีแห่เทียนพรรษา อุบลราชธานี

ขอเชิญชวนทุกท่านมาท่องเที่ยวอุบลราชธานีกันได้ ตั้งแต่บัดนี้เลยนะครับ ตามคุ้มวัดต่างๆ ในจังหวัดอุบลราชธานีเริ่มระดมช่างฝีมือมาจัดทำต้นเทียนกันแล้ว ยาวๆ ไปถึงตลอดเดือนกรกฎาคม จะมีกิจกรรมต่างๆ มากมายให้ท่านได้ร่วมชม ร่วมบุญกุศลต่างๆ ได้ร่วมในการแกะเทียน ติดพิมพ์ ตกแต่งต้นเทียน และกิจกรรมอื่นๆ ดังนี้ครับ

วันที่ 1-12 กรกฎาคม 2565

 • การเยือนชุมชน ชมวิถีคนทำเทียน ณ วัดมหาวนาราม วัดบูรพา วัดแจ้ง วัดพลแพน วัดพระธาตุหนองบัว วัดผาสุการาม และวัดศรีประดู่

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565

 • พิธี “เปิดเฮือน เยือนเมืองเทียน เมืองธรรม” ณ บริเวณลานเทียน ทุ่งศรีเมือง

วันที่ 11-17 กรกฎาคม 2565

 • ชมวิถีวัฒธรรมเฮือนอีสาน และการแสดงศิลปวัฒธรรม อัตลักษ์เมืองอุบล (5 กลุ่มอำเภอ) ณ บริเวณลานเทียน ทุ่งศรีเมือง
 • กิจกรรมสืบศาสตร์ ยลศิลป์ เยือนถิ่นเมืองเทียน เมืองธรรม ณ บริเวณลานเทียน ทุ่งศรีเมือง
 • กิจกรรมเช็คอินถิ่นเทียน ณ บริเวณลานเทียน ทุ่งศรีเมือง
 • การจำหน่ายสินค้าเศรษฐกิจชุมชน (OTOP) ณ บริเวณลานเทียน ทุ่งศรีเมือง
 • ชมการประดับตกแต่งเมือง/คุ้มวัดต่างๆ ด้วยสีสันแห่งเทียน

วันที่ 13 กรกฎาคม 2565

 • พิรับเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี เคลื่อนมายังบริเวณหน้าศาลาจตุรมุข ทุ่งศรีเมือง
 • พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม
 • การประกวดต้นเทียนพรรษา (วันรวมต้นเทียนทั้งหมด) ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง
 • พิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี 2565 ณ บริเวณปะรำพิธีหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม

วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2565

 • การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประกอบแสง เสียง ภาคกลางคืน (ลูกอีสาน)
  จุดที่ 1 บริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม
  จุดที่ 2 บริเวณหน้าลานขวัญเมือง (ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังเก่า)

วันที่ 14 กรกฎาคม 2565

 • พิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน เป็นเทียนชัยมิ่งมงคล นำขบวนแห่เทียนพรรษา ณ บริเวณปะรำพิธี หน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม
 • พิธีทอดถวายเทียนพรรษาพระราชทาน และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม
 • พิธีมอบถ้วยรางวัลการประกวดต้นเทียนพรรษา ณ บริเวณปะรำพิธี บริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม

เส้นทางของขบวนแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี 2565 ใช้เส้นทางเดิมเหมือนทุกปีครับ

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยว ที่มาร่วมชมงานในวันจัดขบวนแห่เทียน ทางจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดให้มีบริการรถรับ-ส่ง ฟรี!! จำนวน 4 จุด ได้แก่

 • สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุบลฯ (บขส.) – ปั้มน้ำมัน ปตท. แยกโตโยต้า
 • ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุบลฯ – วงเวียน ธนาคารออมสิน
 • สนามบินนานาชาติอุบลฯ – สี่แยกกองบิน 21
 • สถานีรถไฟอุบลฯ (อำเภอวารินชำราบ) – สี่แยกวงเวียนน้ำพุ

วันที่ 14-17 กรกฎาคม 2565

 • จัดแสดงต้นเทียนพรรษา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1, 2 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง

วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2565

 • กิจกรรมเทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน ณ วัดมหาวนาราม วัดบูรพา วัดแจ้ง วัดพลแพน วัดพระธาตุหนองบัว วัดผาสุการาม และวัดศรีประดู่

เพื่อความสะดวกในการเยี่ยมชมงานครั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดติดตั้งแอพพลิเคชั่น “เทียนธรรม” ได้ทั้งบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน Android หรือ iOS ได้จากลิงก์ข้างล่างนี้ครับ

การจองที่นั่งชมแห่เทียน VIP

งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ปี 2565 นี้ เป็นการร่วมมือกันขององค์กรภาคเอกชน ในนาม สภาขับเคลื่อนธุรกิจสังคม จังหวัดอุบลราชธานี จัดทำที่นั่ง VIP อัฒจันทร์นั่งชมงานแห่เทียนอีกครั้ง โดยแบ่งการรับชมออกเป็น 3 รอบ และอัตราค่าที่นั่ง ดังนี้

 • รอบค่ำ วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 เริ่มเวลา 19.00 น. ชมขบวนแห่เทียน ประกอบการแสดงแสง สี ภาคกลางคืน อัตรา 500 บาท/ที่นั่ง (จบการแสดงแล้ว ไปเดินชมความงามของต้นเทียนพรรษาที่เข้าร่วมขบวนแห่ทั้งหมดที่จัดแสดงอยู่รอบบริเวณทุ่งศรีเมือง)
 • รอบเช้า วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 เริ่มเวลา 08.30 น. ชมขบวนแห่เทียนพรรษา เต็มรูปแบบ ต้นเทียนทุกต้น นางรำทุกขบวน พร้อมบริการอาหาว่างและเครื่องดื่ม อัตรา 1,000 บาท/ที่นั่ง
 • รอบค่ำ วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 เริ่มเวลา 19.00 น. ชมขบวนแห่เทียน ประกอบการแสดงแสง สี ภาคกลางคืน รอบสุดท้าย อัตรา 300 บาท/ที่นั่ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *