Domain Checker

ตรวจสอบชื่อโดเมนที่ว่าง
Domain Name :
Check All Domain Types
.com .net .info .org .biz .co.uk .name .cc .us .tv .eu .edu .mobi .nl .ca

Domain .TH Checker

thnic

ตรวจสอบชื่อโดเมนนามสกุล .TH ได้ที่นี่

Internet Speed Test

Basic Plan พื้นที่สำหรับทำเว็บไซต์โรงเรียน/หน่วยงาน/องค์กรขนาดเล็ก/SME/เว็บไซต์ส่วนตัว มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการติดตั้ง Wordpress, Joomla, Forums, Gallery หรือสำหรับ Moodle ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง

Advance Plan พื้นที่สำหรับทำเว็บไซต์หน่วยงาน/องค์กรขนาดใหญ่ หรือโรงเรียนที่ต้องการติดตั้งทั้งระบบจัดการข่าวสาร (Joomla!) และ ระบบจัดการเรียนการสอน ( Atutor หรือ Moodle) ไว้ด้วยกันในไซต์เดียว

แจ้งข่าวด่วน!

สำหรับโรงเรียนที่ต้องการใช้งาน Obec LMS และ Maxsite เราของดการให้บริการ เนื่องจากตัวระบบหยุดการพัฒนาไปแล้ว และไม่รองรับ PHP 7.x ขึ้นไป และ MySQL เวอร์ชั่นใหม่ๆ ที่โฮสท์เราจำเป็นต้องอัพเดท เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ ส่วนลูกค้าเดิมที่ติดตั้งใช้งานได้แจ้งให้ท่านทราบแล้ว ถ้ามีปัญหาท่านต้องหาทางแก้ไขกันเองครับ หรือไม่ก็ย้ายไปใช้งาน CMS, LMS อื่นๆ เช่น Moodle, ATutor แทน ซึ่งหากไม่ได้ใช้งานการจัดการเรียนการสอนก็ไปใช้ CMS อื่นๆ เช่น Wordpress, Joomla, Drupal, Concrete ดีกว่าครับ

                               Basic Plan                              Advance Plan
ค่าบริการ Hosting ระยะเวลา 1 ปี 2,600 บาท ค่าบริการ Hosting ระยะเวลา 1 ปี 4,000 บาท
พื้นที่รวม (Disk space) 15 GB พื้นที่รวม (Disk space) 30 GB
Data Transfer (GB/month) 100GB Data Transfer (GB/month)  Unlimited
Database (MySQL) 10 Database (MySQL) 20
e-M@il Account (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 20 e-M@il Account (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 50
Web Application Support  Joomla!, Wordpress, Moodle,
Atutor, Webboard, Gallery 
Web Application Support  Joomla!, Wordpress, Moodle,
Atutor, Webboard, Gallery 
ค่าบริการจดโดเมน (.com) 600/1 ปี (www.name.com) ค่าบริการจดโดเมน (.com) 600/1 ปี (www.name.com)
ค่าบริการจดโดเมน (.xx.th) 2,000/2 ปี (www.name.ac.th) ค่าบริการจดโดเมน (.xx.th) 2,000/2 ปี (www.name.ac.th)

** สามารถปรับสัดส่วน Disk space ของ Site และ E-mail ได้ตามต้องการโดยให้ผลรวมเท่าเดิม และตั้งค่าเริ่มต้น Site ที่ 100MB
          (การใช้อีเมล์แอคเคาท์เท่าที่จำเป็นจะทำให้เหลือพื้นที่สำหรับเว็บไซต์มากขึ้น)

สำหรับท่านที่ต้องการเช่าพื้นที่ (10GB) และจดโดเมนสกุล .com, .net, .org และอื่นๆ ที่ไม่ใช่ .th จะมีค่าบริการ 2,600+600=3,200 บาท/ปี และท่านที่ต้องการพื้นที่ (10GB) และจดโดเมนสกุลที่ลงท้าย .th จะมีค่าใช้จ่าย 2,600+1,000=3,600 บาท/ปี

      *** การจดโดเมนสกุล .th จะต้องใช้เอกสารประกอบหลายรายการดังนี้

  1. จดนามสกุล .co.th สำหรับบริษัท/ห้างหุ้นส่วน ใช้ ใบ ภพ.01, ภพ. 09 ภพ. 20 หรือ หนังสือบริคณสนธิ
  2. จดนามสกุล .go.th สำหรับกระทรวง/กรม กอง หรือหน่วยงานรัฐบาลเทียบเท่า ต้องมีหนังสือขอจดโดเมนจากหัวหน้าหน่วยงานถึง CIO Thnic ตัวอย่างเอกสารขอจดโดเมนหน่วยงานภาครัฐ
  3. จดนามสกุล .ac.th สำหรับสถาบันการศึกษา ที่จดทะเบียน/จัดตั้งในประเทศไทย ต้องมีหนังสือขอจดโดเมนจากผู้อำนวยการสถานศึกษาถึง CIO Thnic ตัวอย่างเอกสารขอจดโดเมนโรงเรียนสถานศึกษา
  4. จดนามสกุล .or.th สำหรับองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร ต้องมีหนังสือจากผู้มีอำนาจสูงสุดในองค์กรขอจดโดเมนกับ CIO Thnic
  5. จดนามสกุล .mi.th สำหรับหน่วยงานทางทหาร ต้องมีหนังสือจากผบ.เหล่าทัพ ขอจดโดเมนกับ CIO Thnic
  6. จดนามสกุล .in.th สำหรับบุคคลทั่วไป ต้องยื่นหนังสือรับรองคือ บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน

ลูกค้าที่ใช้บริการกับเราสามารถตรวจสอบวันหมดอายุโดเมนและโฮสท์ได้ที่นี่ และโปรดต่ออายุใช้งานล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

สนใจใช้บริการติดต่อที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ โทร. 08-3462-4996 (DTAC), 08-1878-3521 (AIS) แจ้งรายละเอียดชื่อโดเมนที่ต้องการ ชื่อหน่วยงานหรือชื่อเจ้าของเว็บ หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์การติดต่อ

จากนั้นโอนเงินผ่านบัญชี :
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอุบลราชธานี ชื่อบัญชี นายมนตรี โคตรคันทา
บ/ช ออมทรัพย์ เลขที่ 530-2-46837-8

หรือบัญชีพร้อมเพย์หมายเลข 0834624996 ก็ได้

แล้วส่งอีเมล์แจ้งการโอนเงิน พร้อมรายละเอียดอื่นๆ (บริการติดตั้ง Wordpress, Joomla, Moodle ให้ฟรี)

ที่อยู่ในการติดต่อรับ-ส่งเอกสาร
นายมนตรี โคตรคันทา
99/169 หมู่บ้านสาริน 7 ถนนวาริน-ศรีสะเกษ ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ
จังหวัดอุบลราชธานี 34190

การออกแบบเว็บจัดการเนื้อหา

กรณีที่ท่านมีความต้องการเปิดเว็บไซต์ใช้งานเร่งด่วน มีข้อมูล เนื้อหา และรูปภาพประกอบ พร้อมแล้ว แต่ขาดเจ้าหน้าที่ดำเนินการออกแบบและการจัดทำเว็บไซต์ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดทำได้ครับ ยินดีให้บริการ...

 

Copyright © 2020 IsanGate : Hosting & Domain Services. All Right Reserve.
Partner of Web Design Templates