มกราคม 4, 2023 | 801 views

งานปฏิบัติธรรมอาจริยบูชา

งานปฏิบัติธรรมอาจริยบูชา หลวงปู่ชา

วัดหนองป่าพง กำหนดให้มีการปฏิบัติธรรม ถือศีลแปด เป็น “อาจริยบูชารำลึก พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ระหว่างวันที่ 12-17 มกราคม เป็นประจำทุกปี  โดยมีพระภิกษุสงฆ์ สามเณร จากวัดสาขาต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ มาร่วมปฏิบัติธรรมจำนวนมาก นอกจากนี้ยังจะมี พระอาจารย์จากวัดต่างๆ มีเมตตามาแสดงธรรมเทศนานับร้อยรูป ตลอดช่วงเวลาจัดงาน โดยเฉพาะในวันที่ 16 มกราคม อันเป็นวันมรณภาพของหลวงพ่อชา จะถือเนสัชชิก (ฟังธรรมะไม่นอนทั้งคืน) จะมีพระอาจารย์จากวัดต่างๆ เวียนกันมาแสดงธรรมให้ฟังตลอดคืน ก่อนจะแยกย้ายในเช้าวันที่ 17 มกราคม

ในปีพุทธศักราช 2566 นี้ กำหนดการ งานปฏิบัติธรรมอาจริยบูชา พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท)ระหว่างวันที่ 12-17 มกราคม 2566 ณ วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

กำหนดการจัดงานอาจาริยบูชา 12-17 มกราคม 2566

วันที่ 12 มกราคม

 • เวลา 09.00 น. ลงทะเบียน และเข้าที่พักที่จัดให้ พระภิกษุ สามเณร และอุบาสก อุบาสิกา
 • เวลา 14.00 น. ดูแลปัดกวาดบริเวณวัดให้เรียบร้อย และสรงนํ้า อาบนํ้า
 • เวลา 16.00 น. ฉันนํ้าปานะ และเดินจงกรม
 • เวลา 17.45 น. สัญญาณระฆัง
 • เวลา 19.00 น. ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ
 • เวลา 21.00 น. สมาทานศีล 8 และฟังพระธรรมเทศนา
 • เวลา 22.00 น. พักตามอัธยาศัย

วันที่ 13-15 มกราคม

 • เวลา 02.45 น. สัญญาณระฆัง
 • เวลา 03.15 น. ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ
 • เวลา 05.00 น. พระภิกษุ สามเณร จัดโรงฉัน
 • เวลา 05.30 น. พระภิกษุ สามเณร ออกรับบิณฑบาต
 • เวลา 06.00 น. อุบาสก-อุบาสิกา เดินจงกรม
 • เวลา 08.00 น. รวมกันที่ธรรมศาลา ฟังพระธรรมเทศนา กล่าวคำถวายสังฆทาน และฉันภัตตาหาร
 • เวลา 10.00 น. ล้างบาตร รวมฟังโอวาทที่โรงฉัน กราบพระ เลิกพร้อมกัน
 • เวลา 12.00 น. พักผ่อน
 • เวลา 13.00 น. สัญญาณระฆัง
  – พระภิกษุ สามเณร นั่งสมาธิรวมกันที่อุโบสถ
  – อุบาสก /อุบาสิกา นั่งสมาธิรวมกันที่ธรรมศาลา
 • เวลา 14.00 น. ฟังพระธรรมเทศนา
 • เวลา 15.00 น. ฉันนํ้าปานะที่โรงฉัน ทำภารกิจส่วนตัว
 • เวลา 16.00 น. รวมกันเดินจงกรม
 • เวลา 19.00 น. ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ
 • เวลา 21.00 น. ฟังพระธรรมเทศนา
 • เวลา 22.00 น. พักตามอัธยาศัย

วันที่ 16 มกราคม

 • เวลา 02.45 น. สัญญาณระฆัง
 • เวลา 03.15 น. ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ
 • เวลา 05.00 น. พระภิกษุ สามเณร จัดโรงฉัน
 • เวลา 05.30 น. พระภิกษุ สามเณร ออกรับบิณฑบาต
 • เวลา 06.00 น. อุบาสกอุบาสิกา เดินจงกรม
 • เวลา 08.00 น. รวมกันที่ธรรมศาลา ฟังพระธรรมเทศนา กล่าวคำถวายสังฆทาน และฉันภัตตาหาร
 • เวลา 10.00 น. ล้างบาตร รวมฟังโอวาทที่โรงฉัน กราบพระ เลิกพร้อมกัน
 • เวลา 12.00 น. พักผ่อน
 • เวลา 13.00 น. สัญญาณระฆัง
  – พระภิกษุ สามเณร นั่งสมาธิรวมกันที่อุโบสถ
  – อุบาสก /อุบาสิกา นั่งสมาธิรวมกันที่ธรรมศาลา
 • เวลา 14.00 น. ฟังพระธรรมเทศนา

 • เวลา 15.00 น. รวมจัดแถวพร้อมเพรียงกัน (พร้อมด้วยดอกไม้ ธูป เทียน) เดินจากธรรมศาลาสู่ลานเจดีย์พระโพธิญาณเณร ทำประทักษิณรอบเจดีย์
  กล่าวคำถวายสักการะ เสร็จแล้ว ฉันนํ้าปานะที่โรงฉัน ทำภารกิจส่วนตัว
 • เวลา 17.45 น. สัญญาณระฆัง
 • เวลา 19.00 น. ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ
 • เวลา 21.00 น. ฟังพระธรรมเทศนาตลอดคืน

วันที่ 17 มกราคม

 • เวลา 05.30 น. พระภิกษุ สามเณร ออกรับบิณฑบาต
 • เวลา 08.00 น. ทำพิธีถวายเครื่องสักการะ แด่พระโพธิญาณเถระ กล่าวถวายสังฆทาน และฉันภัตตาหาร
 • เวลา 09.00 น. ล้างบาตร เก็บบริขาร ฟังโอวาทที่โรงฉัน กราบพระ เลิกพร้อมกัน แยกย้ายกันกลับอาวาส

ระเบียบปฏิบัติของผู้ที่จะร่วมงาน

 • ห้ามซื้อขายสินค้าใดๆ ภายในบริเวณเขตวัด
 • ห้ามเรี่ยไรเงินภายในบริเวณเขตวัด หากประสงค์จะบริจาค ขอเชิญบริจาคได้ที่กองอํานวยการหลังพิพิธภัณฑ์เท่านั้น
 • หน่วยงานที่จะจัดทำโรงทานให้ลงทะเบียนที่จุดประสานงาน จุดประสานงานโรงทานหน้าพิพิธภัณฑ์
 • หน่วยงานที่จะจัดทำโรงทาน ควรจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ มาเอง
 • โรงทานหยุดปรุงอาหารตั้งแต่เวลา 18.00 น. และบริการแจกทานจนเสร็จห้ามเกิน 19.00 น
 • โรงทานทุกโรงทาน ให้ติดแผ่นป้ายชื่อโรงทาน รวมทั้งวัดสาขาขนาดไม่เกิน 1 x 2 เมตร
 • ขอความร่วมมืองดใช้โฟมใส่อาหารแจกทาน ควรใช้ใบตอง หรือวัสดุที่ย่อยสลายได้ จะมีกลุ่มนักเรียนจาก โรงเรียนทอสี และโรงเรียนปัญญาประทีป บริการจุดทิ้งขยะเพื่อนำไป Recycle ขอความกรุณาให้ความร่วมมือด้วย
 • ขอความร่วมมือโรงทานตอนเช้า แจกทานให้ผู้ปฏิบัติธรรม (ชุดขาว) ได้เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป
 • วันที่ 16 มกราคม โรงทานปิดแจกทานตั้งแต่เวลา 11.00 น. เพื่อทําประทักษิณรอบเจดีย์ (ไม่มีโรงทานจรตามมติที่ประชุมสงฆ์)
 • โรงทานเมื่อแจกทานเสร็จแล้วควรรักษาความสะอาดภายในโรงทานให้เรียบร้อย และเก็บขยะออกไป ภายนอกวัดด้วย
 • ขอความร่วมมือโรงทานงดใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในการปรุงอาหาร เนื่องจากจะทําให้กระแสไฟฟ้าเกิดการขัดข้อง และดับทั่วบริเวณเป็นอุปสรรคในการใช้งานในส่วนอื่นๆ ที่สำคัญ
 • ผู้เข้าปฏิบัติธรรมให้ลงทะเบียนที่ กองอำนวยการด้านหลังอาคารพิพิธภัณฑ์
 • แม่ชีที่มาปฏิบัติธรรมให้ไปลงทะเบียนที่สำนักชีเท่านั้น
 • อุบาสก (ผู้ชาย) สวมกางเกงขายาวสีขาวและเสื้อสีขาว อุบาสิกา (ผู้หญิง) สวมเสื้อสีขาวและผ้าถุงสีขาวหรือดำ ไม่บางเกินไป
 • กรุณาเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็นมาเอง คือ กลดหรือเต็นท์ ไฟฉาย หมอน ผ้าห่ม (อากาศค่อนข้างหนาวเตรียมเสื้อกันหนาวด้วยก็ดี) ผ้าปูนั่ง เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ขวดน้ำประจำตัว ภาชนะใส่อาหาร ช้อน ฯลฯ เตรียมชุดขาวมาเปลี่ยนด้วย และควรเตรียมมาพอกับจำนวนวันที่อยู่ เพื่อไม่ต้องยุ่งยากในการหาซักผ้า ตากผ้า และผู้มีโรคประจำตัวควรนำยาติดตัวมาด้วย งดนำเครื่องประดับและของมีค่าติดตัว ในระหว่างเข้าร่วมปฏิบัติธรรม งดสูบบุหรี่
  (พระภิกษุ สามเณร ต้องเป็นกลดเท่านั้น เป็นไปได้ให้ใช้จีวรสีแก่นหรือสีบวร เพื่อความกลมกลืนกับพระสายหนองป่าพง ที่ย้อมจีวรด้วยแก่นขนุน)
 • ผู้มาปฏิบัติธรรมรับประทานอาหารเช้าหลังเวลา 06.30 น. และควรงดรับอาหารหลังเวลา 12.00 น.

เรื่องแจ้งให้ทราบครับ

ามที่มีผู้สอบถามกันมาเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับ “การโอนปัจจัยเพื่อร่วมทำบุญ” ใน งานปฏิบัติธรรมอาจริยบูชา พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) นั้น

ขอเรียนให้ทราบทั่วกันว่า ทาง “วัดหนองป่าพง” ไม่มีการเปิดรับบริจาค หรือ มีเบอร์บัญชีธนาคารเพื่อรับโอนปัจจัยสำหรับงานนี้

หากท่านไม่สามารถร่วมเดินทางไปงานได้ แนะนำให้ฝึกนั่งสมาธิภาวนาที่บ้าน รักษาศีลห้า ศีลแปด ตามแต่สะดวก ก็ถือได้ว่าท่านมีส่วนในการทำบุญร่วมกับงานนี้แล้วครับ “

เพราะจุดประสงค์ของงานมีเพื่อให้มีการร่วมกันปฏิบัติธรรม ถือศีลแปด เพื่อเป็นอาจริยบูชารำลึกถึง พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)

ซึ่งในขณะที่หลวงปู่ชายังไม่มรณภาพ ท่านจะเน้นสอนให้ญาติโยมเร่งปฏิบัติภาวนากัน  หากเรานับถือศรัทธาหลวงปู่ชา ก็ควรทำตามคำสั่งสอนของท่านครับ

ต้องขออภัยในความไม่สะดวกครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *