Domain Checker

ตรวจสอบชื่อโดเมนที่ว่าง
Domain Name :
Check All Domain Types
.com .net .info .org .biz .co.uk .name .cc .us .tv .eu .edu .mobi .nl .ca

Domain .TH Checker

thnic

ตรวจสอบชื่อโดเมนนามสกุล .TH ได้ที่นี่

Internet Speed Test

ftp browser

ในกรณีที่ไม่สะดวกในการใช้โปรแกรมประเภท FTP ในการรับส่งไฟล์ เช่น ไปใช้เครื่องสาธารณะที่ใช้งานร่วมกันหลายคน หรือขอยืมใช้เครื่องผู้อื่นในการอัพโหลด/ดาวน์โหลดไฟล์ ก็สามารถใช้โปรแกรมบราวเซอร์ที่มีเป็นยาสามัญประจำเครื่องอยู่แล้ว อาจจะเป็น Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari หรืออื่นๆ ก็ได้ ขอเพียงแต่ท่านจำบัญชีชื่อผู้ใช้ที่ทางโฮสท์แจ้งให้ทราบ รหัสผ่าน และพอร์ตของช่องทาง FTP

ขั้นตอนในการอัพโหลดและดาวน์โหลดไฟล์ มีดังนี้

 1. เปิดบราวเซอร์ที่ถนัดขึ้นมา แล้วป้อนชื่อโฮสท์ของท่านลงไปตามด้วยเครื่องหมายโคล่อน (:) และหมายเลขพอร์ต ลงในช่อง Address bar (URL) ตัวอย่าง Host: www.kabin.ac.th Port: 2002 ตัวอย่างนี้จะป้อนด้วย ftp://www.kabin.ac.th:2002
 2. จะมีหน้าต่างป็อบอัพขึ้นมาให้ใส่ชื่อบัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่านให้ถูกต้อง คลิกปุ่ม OK
  ftp explorer 01
 3. ถ้าบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านถูกต้อง จะสามารถมองเห็นไดเร็กทอรี่ต่างๆ บนโฮสท์ตามภาพตัวอย่าง
  ftp explorer 02
 4. ให้คลิกเข้าไปที่ไดเร็กทอรี่ชื่อ public_html ซึ่งไฟล์สำหรับการใช้งานแสดงผลของเว็บจะอยู่ภายใต้ไดเร็กทอรี่นี้ ดังภาพตัวอย่าง
  ftp explorer 03
 5. ต่อไปเปิด Windows Explorer เพื่อลากไฟล์ที่ต้องการอัพโหลดไปยังหน้าต่างบราวเซอร์ ในไดเร็กทอรี่ที่ต้องการ หรือลากไฟล์จากหน้าต่างบราวเซอร์ดาวน์โหลดลงมาที่หน้าต่าง Explorer ในเครื่องได้เช่นกัน

วิธีนี้เป็นวิธีการแก้ขัดชั่วคราว อัพโหลด/ดาวน์โหลดไฟล์ไม่มากนะครับ และไฟล์ไม่ใหญ่นัก ถ้าไฟล์เยอะๆ ขนาดใหญ่ๆ แนะนำใช้โปรแกรมประเภท FTP ดีกว่าครับ เพราะไฟล์ขนาดใหญ่จำนวนมากจะใช้เวลานานทำให้การเชื่อมต่อหลุดหรือค้างไม่ทำงานต่อเนื่องได้ (เกิดจาก Connection ในบราวเซอร์มีข้อจำกัดมากกว่า)

Copyright © 2019 IsanGate : Hosting & Domain Services. All Right Reserve.
Partner of Web Design Templates